Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.63% 0.73% 50/83
3m 1.91% 1.53% 31/81
6m -1.30% -1.20% 36/79
12m -6.17% -6.53% 19/78
36m 15.23% 15.44% 22/75
YTD 1.48% 1.70% 53/83
max 118.40% 81.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,26 od -0,00 do 1,16 dobry
odchylenie standardowe 2,06% od 1,37% do 3,34% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,12 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę