Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 21.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.63% 0.93% 7/84
3m 3.54% 2.57% 10/83
6m 2.74% 1.18% 10/81
12m -1.14% -2.29% 10/78
36m 14.56% 13.40% 12/75
YTD 4.42% 3.56% 11/83
max 124.72% 84.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,14 od -0,00 do 1,00 dobry
odchylenie standardowe 2,02% od 1,40% do 3,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,07 do 0,34 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę