Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 25.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.74% 2.87% 8/83
3m 0.91% 0.01% 16/82
6m 4.89% 2.89% 7/81
12m 3.96% 1.30% 5/77
36m 18.61% 16.60% 9/73
YTD 6.19% 3.97% 6/81
max 128.54% 85.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,13 od -0,00 do 1,09 dobry
odchylenie standardowe 1,97% od 1,38% do 3,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,11 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę