Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,08 PLN
-0,32 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.68% 1.83% 49/83
3m 2.28% 2.33% 39/83
6m 3.70% 2.65% 17/83
12m 7.61% 3.35% 6/82
36m 14.27% 11.55% 9/74
YTD 7.26% 4.24% 9/82
max 130.83% 86.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 od -0,00 do 1,08 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,95% od 1,37% do 3,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,16 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę