Aegon - Generali Korona Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,40 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.47% 1.92% 13/83
3m 3.49% 3.16% 23/83
6m 1.04% 0.42% 22/82
12m 6.61% 3.35% 12/81
36m 11.29% 7.62% 10/73
YTD 1.71% 1.44% 21/83
max 135.04% 88.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 od -0,00 do 1,12 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,88% od 1,35% do 3,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,19 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę