Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Korona Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,96 PLN
+0,92 %
wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.40% 3.34% 36/84
3m -0.51% 0.89% 46/83
6m -5.12% -3.91% 40/83
12m -2.66% -2.01% 38/82
36m -3.99% -5.11% 13/73
YTD -6.20% -4.46% 45/83
max 116.76% 77.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,24 od -0,00 do 1,58 dobry
odchylenie standardowe 2,96% od 1,99% do 3,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,31 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę