Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.99%
3m 7.37%
6m 3.82%
12m 9.96%
36m 13.49%
YTD 2.10%
max 22.98%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: EMEA
  • benchmark: 100% MSCI Emerging EMEA Capped 5% (NET)
  • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (włączając w to Rosję), a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz krajach, które są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Przedmiotem inwestycji będzie od 50 do 70 spółek, z różnych sektorów. Możliwe są inwestycje w akcje spółek z krajów poza benchmarkiem, jednak muszą to być spółki uzyskujące znaczne przychody lub mające silne zaangażowanie w danym regionie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,76% od 2,53% do 4,18% niska zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,03 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę