Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,93 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.61%
3m -2.17%
6m -2.39%
12m 5.24%
36m 7.85%
YTD 6.27%
max 13.58%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: EMEA
  • benchmark: 100% MSCI Emerging EMEA Capped 5% (NET)
  • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (włączając w to Rosję), a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz krajach, które są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Przedmiotem inwestycji będzie od 50 do 70 spółek, z różnych sektorów. Możliwe są inwestycje w akcje spółek z krajów poza benchmarkiem, jednak muszą to być spółki uzyskujące znaczne przychody lub mające silne zaangażowanie w danym regionie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,62% od 2,54% do 4,09% niska zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,03 do 0,21 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę