Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+1,29 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.23% 0.85% 79/90
3m -2.64% -4.44% 10/87
6m -5.97% -9.70% 20/87
12m -14.13% -8.56% 68/82
36m 17.18% 27.62% 36/59
YTD 1.25% 5.02% 83/90
max 25.23% 45.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,70 słaby
odchylenie standardowe 2,76% od 2,32% do 5,05% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,16 do 0,22 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę