Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,78 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.37% 3.93% 87/98
3m 8.47% 8.82% 40/88
6m 6.31% 5.24% 40/88
12m 18.52% 24.62% 55/87
36m 21.67% 30.97% 25/65
YTD 0.00% 2.75% 91/98
max 48.15% 78.93% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,99 dobry
odchylenie standardowe 2,87% od 2,01% do 15,04% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,33 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę