Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,27 %
wycena na dzień 19.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.73% 2.85% 30/89
3m 5.03% 3.36% 47/89
6m 5.09% 5.89% 47/89
12m 7.43% 13.95% 58/86
36m 21.51% 31.45% 29/65
YTD 14.54% 22.46% 71/88
max 41.67% 69.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,85 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,83% od 1,94% do 15,04% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,40 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę