Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,57 PLN
+3,74 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -14.61% -16.61% 32/100
3m -23.87% -20.32% 69/100
6m -16.23% -12.43% 47/88
12m -18.83% -13.34% 65/88
36m -12.15% -2.03% 28/66
YTD -23.91% -19.49% 73/98
max 12.73% 40.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,90 słaby
odchylenie standardowe 3,93% od 2,50% do 21,33% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,40 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę