Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,00 EUR
-0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.09%
3m -0.23%
6m -0.52%
12m -1.06%
36m -2.28%
YTD -0.55%
max -2.88%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu składają się wyłącznie z oprocentowanych zbywalnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro, z początkowym terminem zapadalności lub czasem pozostałym do terminu wykupu krótszym niż 12 miesięcy oraz z instrumentów rynku pieniężnego i gotówki. Gotówka i jej odpowiedniki (włącznie z płynnymi instrumentami rynku pieniężnego, pod warunkiem, że średni czas pozostały do terminu wykupu portfela danego funduszu gotówkowego nie przekrecza 12 miesięcy) nie może przekroczyć 49% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,02% - -
Sharpe'a -1,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę