Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-4,70 USD
-1,29 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.11%
3m 14.19%
6m 5.73%
12m 17.50%
36m 36.18%
YTD 7.24%
max 99.84%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World Healthcare Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% swoich środków fundusz lokuje w akcje firm z całego świata związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia (np. firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, związane z technologią medyczną czy obsługą instytucji medycznych). W celu zabezpieczenia fundusz inwestuje w gotówkę, środki pieniężne, rządowe papiery wartościowe, papiery wartościowe wyemitowane przez korporacje czy lokaty terminowe. Fundusz posługuje się dźwignią finansową poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych. Fundusz może inwestować za pomocą walutowych kontraktów forward. Fundusz może inwestować w UCITS i UCI.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,59% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę