Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,15 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 18.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.38% -0.20% 82/113
3m 0.79% 0.75% 39/109
6m 2.39% 2.07% 28/107
12m 1.61% 1.80% 66/106
36m 5.22% 5.28% 46/103
YTD 0.21% 0.29% 60/111
max 254.01% 193.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,79 słaby
odchylenie standardowe 0,54% od 0,18% do 1,16% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,79 do 0,37 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę