Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,22 PLN
-0,06 %
wycena na dzień 22.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.01% -0.16% 10/106
3m 0.18% -0.09% 25/105
6m 4.15% 3.05% 26/105
12m 6.02% 4.80% 26/103
36m 10.79% 10.00% 38/99
YTD 4.23% 3.38% 31/104
max 268.19% 202.22% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 2,68 dobry
odchylenie standardowe 0,58% od 0,19% do 1,12% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,25 od -0,65 do 0,49 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę