Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,30 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.47% 1.19% 18/110
3m 1.24% 1.21% 48/109
6m 2.21% 2.10% 50/106
12m 3.25% 3.35% 57/103
36m 6.85% 6.88% 41/100
YTD 1.48% 1.54% 41/107
max 258.50% 196.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,00 słaby
odchylenie standardowe 0,54% od 0,18% do 1,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,76 do 0,42 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę