Aegon - Generali Korona Obligacje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,47 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.62% -0.26% 1/107
3m 0.71% -0.26% 7/105
6m 2.38% 1.08% 7/105
12m 4.71% 3.05% 22/104
36m 11.69% 9.72% 26/100
YTD 0.58% -0.16% 1/107
max 270.60% 202.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,40 od -0,00 do 2,26 dobry
odchylenie standardowe 0,54% od 0,17% do 0,97% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,31 od -0,78 do 0,64 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę