Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Korona Obligacje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 07.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.63% 0.46% 27/107
3m 3.93% 3.27% 16/107
6m 2.84% 3.75% 71/107
12m 5.51% 5.31% 26/105
36m 12.07% 11.34% 36/100
YTD 3.66% 3.97% 57/107
max 281.92% 214.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,12 od -0,00 do 1,56 dobry
odchylenie standardowe 0,78% od 0,19% do 1,38% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,26 od -0,58 do 0,69 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę