Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,20 EUR
+1,26 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.07%
3m 5.24%
6m 7.35%
12m 19.93%
36m 17.99%
YTD 21.37%
max 61.67%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które mają swoją siedzibę, lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej w kraju europejskim.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,01% od 3,00% do 4,51% niska zmienność
Sharpe'a 0,19 od 0,01 do 0,30 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę