Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,10 EUR
+0,71 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.13%
3m 11.81%
6m -13.91%
12m -8.32%
36m -8.50%
YTD -13.38%
max 41.95%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które mają swoją siedzibę, lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej w kraju europejskim.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,87% od 4,25% do 6,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,17 do 0,13 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę