Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,40 EUR
+3,27 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.88%
3m -23.24%
6m -15.92%
12m -17.84%
36m -15.64%
YTD -22.53%
max 26.96%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które mają swoją siedzibę, lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej w kraju europejskim.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,51% od 3,87% do 6,78% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,22 do 0,05 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę