Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,62 EUR
+0,68 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.19%
3m 2.07%
6m 2.04%
12m -11.71%
36m 19.20%
YTD 6.67%
max 34.57%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 27.06.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,1 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% TOPIX (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w portfel kapitałowych papierów wartościowych spółek (w tym spółek o mniejszej kapitalizacji) mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w Japonii, zorientowany na inwestycje o zaniżonej wycenie rynkowej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,72% - -
Sharpe'a 0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę