Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,90 USD
-4,74 %
wycena na dzień 27.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -32.79%
3m -36.26%
6m -34.90%
12m -36.07%
36m -33.10%
YTD -36.41%
max -6.81%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji indyjskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
  • benchmark: 100% MSCI India 10/40 Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą główną część działalności gospodarczej w Indiach, przy czym fundusz może także dokonywać inwestycji w spółki z Pakistanu, Sri Lanki i Bangladeszu. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,45% - -
Sharpe'a -0,00 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę