Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,30 USD
-0,51 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.06%
3m -0.02%
6m 6.17%
12m 7.81%
36m 6.77%
YTD -2.27%
max 43.23%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji indyjskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
  • benchmark: 100% MSCI India 10/40 Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą główną część działalności gospodarczej w Indiach, przy czym fundusz może także dokonywać inwestycji w spółki z Pakistanu, Sri Lanki i Bangladeszu. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,27% - -
Sharpe'a 0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę