Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,33 USD
+0,61 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -8.67%
3m -11.08%
6m -1.12%
12m -14.36%
36m -6.17%
YTD -7.91%
max 31.88%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji indyjskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
  • benchmark: 100% MSCI India 10/40 Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą główną część działalności gospodarczej w Indiach, przy czym fundusz może także dokonywać inwestycji w spółki z Pakistanu, Sri Lanki i Bangladeszu. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,61% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę