Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,35 USD
-1,08 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 7.97%
3m 4.36%
6m 7.94%
12m 24.13%
36m 24.71%
YTD 6.64%
max 96.57%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% NASDAQ Biotechnology Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek biotechnologicznych i naukowo-badawczych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, oraz w mniejszym stopniu we wszelkiego rodzaju dłużne papiery wartościowe emitentów z całego świata. Fundusz może utrzymywać ponad 50% aktywów w nieamerykańskich papierach wartościowych. Inwestując w dłużne papiery wartościowe, Fundusz na ogół nabywa papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym bądź też papiery wartościowe bez ratingu,które są porównywalnej jakości.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 7,27% - -
Sharpe'a 0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę