Aegon - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.21%
3m 3.45%
6m 0.23%
12m 1.86%
36m 19.51%
YTD 5.68%
max 23.97%

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa NN (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,43% - -
Sharpe'a 0,34 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę