Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.10% 2.83% 54/90
3m 6.34% 1.95% 11/89
6m 10.65% 8.77% 8/89
12m 9.60% 12.75% 38/88
36m 17.63% 30.10% 38/66
YTD 20.94% 23.01% 33/88
max 66.03% 72.66% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,91 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,26% od 2,03% do 15,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,32 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę