Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,31 PLN
+2,11 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.48% -10.93% 41/100
3m -21.30% -16.68% 81/100
6m -14.70% -10.21% 64/88
12m -13.48% -9.24% 54/88
36m -10.42% 2.67% 45/66
YTD -20.84% -15.64% 77/98
max 36.40% 49.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,90 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,32% od 2,50% do 21,33% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,40 do 0,17 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę