Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,54 PLN
-0,70 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.63% 2.93% 91/101
3m 5.74% 23.06% 85/100
6m -15.37% 3.01% 83/95
12m -7.74% 7.56% 69/84
36m 0.90% 26.13% 43/71
YTD -14.54% 4.61% 81/93
max 47.27% 85.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,26 słaby
odchylenie standardowe 4,56% od 2,60% do 21,32% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,34 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę