Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Konserwatywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.41% 0.45% 43/97
3m 1.90% 1.62% 34/96
6m 0.17% 0.82% 72/96
12m 1.29% 1.94% 59/90
36m 3.63% 5.91% 60/79
YTD 0.23% 0.94% 75/96
max 13.10% 17.06% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności, o terminie wykupu (zapadalności) nie dłuższym niż 365 dni. Do 30% aktywów stanowią inwestycje w inne fundusze.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 4,43 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,42% od 0,02% do 0,66% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,05 od -2,15 do 15,71 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę