Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,68 PLN
+0,78 %
wycena na dzień 18.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.11% 0.55% 134/211
3m 1.78% 2.44% 131/211
6m 0.24% -0.55% 99/210
12m -8.62% -8.80% 127/207
36m 15.71% 12.56% 72/191
YTD 3.31% 4.74% 136/211
max 170.96% 104.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,39 od -0,00 do 1,82 dobry
odchylenie standardowe 3,56% od 2,27% do 5,23% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,16 do 0,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę