Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 14.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.89% -2.59% 135/208
3m -5.98% -5.98% 117/208
6m -7.21% -7.16% 106/207
12m -5.10% -5.46% 87/200
36m 5.39% 3.55% 73/190
YTD -1.91% -0.89% 110/201
max 157.27% 93.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,39 od -0,00 do 1,82 dobry
odchylenie standardowe 3,40% od 2,17% do 5,31% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,20 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę