Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,50 PLN
+0,74 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.99% -6.76% 126/210
3m -1.97% -2.02% 102/210
6m -4.95% -5.15% 89/203
12m -9.14% -9.69% 98/199
36m 4.72% 2.67% 79/190
YTD -2.70% -1.47% 110/201
max 155.19% 92.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 1,76 dobry
odchylenie standardowe 3,38% od 2,21% do 5,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,15 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę