Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,27 PLN
-1,14 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.05% -1.25% 190/209
3m -1.97% 0.06% 173/208
6m -4.97% -1.61% 178/208
12m -6.06% -3.55% 137/201
36m 4.70% 3.67% 74/191
YTD -3.37% -0.17% 134/201
max 153.43% 94.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,18 od -0,00 do 1,61 dobry
odchylenie standardowe 3,36% od 2,17% do 5,27% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,22 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę