Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,72 PLN
+1,58 %
wycena na dzień 25.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.99% 5.69% 165/205
3m -17.09% -15.01% 128/205
6m -14.32% -12.49% 123/205
12m -15.31% -11.60% 131/204
36m -24.36% -22.90% 99/194
YTD -14.85% -13.38% 121/205
max 121.01% 73.06% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,02 słaby
odchylenie standardowe 4,43% od 2,41% do 7,73% niska zmienność
Sharpe'a -0,19 od -0,36 do 0,10 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę