Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,91 PLN
-0,50 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.37% 4.97% -/-
3m -0.67% 0.37% -/-
6m -12.07% -9.70% -/-
12m -13.79% -9.56% -/-
36m -21.52% -20.11% -/-
YTD -12.14% -10.31% -/-
max 128.04% 79.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 4,46% - -
Sharpe'a -0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę