Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,43 PLN
+0,23 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.11% 3.80% 158/203
3m 17.28% 22.26% 160/203
6m -10.80% -7.76% 115/203
12m -15.37% -10.26% 139/202
36m -21.10% -18.42% 90/192
YTD -10.75% -7.73% 115/203
max 131.63% 84.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,00 słaby
odchylenie standardowe 4,48% - -
Sharpe'a -0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę