Aegon - Generali Korona Akcje (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-4,36 PLN
-2,17 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.25% 0.18% 86/206
3m 1.19% 2.56% 127/206
6m 3.32% 5.77% 128/205
12m -1.19% 1.19% 111/198
36m -5.87% -5.45% 105/191
YTD 2.34% 2.65% 89/206
max 165.61% 105.09% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,00 od -0,00 do 1,52 słaby
odchylenie standardowe 3,08% od 2,01% do 4,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,36 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę