Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Global Cities Real Estate (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,63 USD
+0,40 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.74%
3m 8.09%
6m -11.76%
12m -6.83%
36m 10.07%
YTD -11.22%
max 27.34%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z sektora nieruchomości z całego świata.Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,77% - -
Sharpe'a 0,03 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę