Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,19 USD
+2,28 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.59%
3m 7.84%
6m -24.21%
12m -21.62%
36m -18.11%
YTD -25.41%
max 3.68%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje spółek z całego świata, dobranych na podstawie potencjału dochodu i wzrostu. Aby zwiększyć stopę zwrotu z funduszu, zarządzający dokonuje w sposób selektywny sprzedaży opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe, będące w posiadaniu funduszu. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować do 10% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Fundusz korzysta z instrumentów pochodnych w sposób fundamentalny dla realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,18% - -
Sharpe'a -0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę