Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,36 USD
+4,81 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -15.75%
3m -31.17%
6m -23.51%
12m -28.90%
36m -22.08%
YTD -31.62%
max -4.96%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje spółek z całego świata, dobranych na podstawie potencjału dochodu i wzrostu. Aby zwiększyć stopę zwrotu z funduszu, zarządzający dokonuje w sposób selektywny sprzedaży opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe, będące w posiadaniu funduszu. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować do 10% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Fundusz korzysta z instrumentów pochodnych w sposób fundamentalny dla realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,05% - -
Sharpe'a -0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę