Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,10 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.28%
3m 2.39%
6m 4.25%
12m 12.39%
36m 15.51%
YTD 1.50%
max 30.38%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach i emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata. Łącznie inwestycja w rządowe papiery wartościowe, nie może przekroczyć 20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,85% - -
Sharpe'a 0,27 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę