Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,04 USD
+0,33 %
wycena na dzień 20.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.28%
3m 5.45%
6m 8.23%
12m 9.88%
36m 10.84%
YTD 11.47%
max 27.55%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach i emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata. Łącznie inwestycja w rządowe papiery wartościowe, nie może przekroczyć 20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,89% - -
Sharpe'a 0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę