Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,05 USD
-0,40 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.01%
3m -0.18%
6m 4.35%
12m 11.67%
36m 14.13%
YTD 11.40%
max 27.46%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach i emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata. Łącznie inwestycja w rządowe papiery wartościowe, nie może przekroczyć 20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,85% - -
Sharpe'a 0,29 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę