Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,33 EUR
-0,29 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.91%
3m 12.02%
6m 3.92%
12m 5.37%
36m 14.54%
YTD 11.28%
max 33.11%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Net Return
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje spółek europejskich dobranych na podstawie potencjału dochodu i wzrostu. Co najmniej 75% aktywów funduszu będzie inwestowanych w akcje przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby zwiększyć stopę zwrotu z Funduszu, Zarządzający inwestycjami dokonuje w sposób selektywny sprzedaży opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe będące w posiadaniu funduszu w celu wygenerowania dodatkowego dochodu poprzez ustalenie cen realizacji, powyżej których sprzedaje się potencjał wzrostu kapitału. Fundusz może również inwestować w finansowe instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,91% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę