Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,34 USD
-0,72 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.32%
3m -4.23%
6m 9.45%
12m -17.90%
36m 38.60%
YTD 14.06%
max 48.34%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji chińskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
  • benchmark: 100% MSCI Golden Dragon (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje i papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Chińskiej Republice Ludowej, Hong Kongu i Tajwanie (Greater China). Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,45% - -
Sharpe'a 0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę