Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,48 USD
-0,82 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.02%
3m 2.75%
6m 5.73%
12m 25.43%
36m 34.45%
YTD -0.41%
max 84.59%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji chińskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
  • benchmark: 100% MSCI Golden Dragon (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje i papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Chińskiej Republice Ludowej, Hong Kongu i Tajwanie (Greater China). Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,82% - -
Sharpe'a 0,17 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę