Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,27 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.25%
3m -6.78%
6m -6.95%
12m -3.91%
36m -1.32%
YTD -6.55%
max 13.30%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,33% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę