Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,80 EUR
+0,68 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.97%
3m 16.35%
6m -8.62%
12m 0.21%
36m 6.17%
YTD -8.42%
max 74.95%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów bezpośrednio w akcje spółek z siedzibą w państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii. Nie więcej niż 25% aktywów funduszu może być inwestowane w dowolne papiery wartościowe bez ograniczeń geograficznych. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,27% - -
Sharpe'a 0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę