Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK
kurs CHF
Strzalka_spadek-01
-0,12 CHF
-0,54 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.88%
3m 1.83%
6m 11.24%
12m -0.58%
36m 38.24%
YTD 16.41%
max 73.58%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 07.05.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: CHF
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej dwie trzecie aktywów jest inwestowane na całym świecie w akcje oraz inne papiery udziałowe spółek działających w dziedzinie technologii informatycznej, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa IT, zapobiegania przestępstwom, bezpieczeństwa transportu. Fundusz może również inwestować w rynki wschodzące.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,21% - -
Sharpe'a 0,21 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę