Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 22.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.68%
3m 3.16%
6m 1.52%
12m 4.68%
36m 8.57%
YTD 1.29%
max 22.23%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 26.10.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,7 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych (10% 100%), obligacyjnych (0% 90%), pieniężnych i gotówkowych (0% 90%) oraz lokaty bankowe (0% 90%). Udział jednego funduszu inwestycyjnego oraz udział wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie może przekraczać 30% aktywów całej strategii. Udział akcji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład strategii powinien mieścić się w przedziale 15 65%. Roczna zmienność nie powinna przekraczać 13%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,29% - -
Sharpe'a 0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę