Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 15.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.11% 0.88% 22/22
3m 0.05% 1.73% 20/21
6m 1.52% 1.81% 18/21
12m 4.06% 5.12% 18/21
36m 10.27% 6.40% 4/19
YTD -0.19% 0.45% 22/22
max 21.92% 19.42% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 26.10.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,5 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych (0% 40%), obligacyjnych (0% 100%), pieniężnych i gotówkowych (0% 100%) oraz lokaty bankowe (0% 100%). Udział jednego funduszu inwestycyjnego oraz udział wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie może przekraczać 30% aktywów całej strategii. Udział akcji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład strategii powinien mieścić się w przedziale 0 20%. Roczna zmienność nie powinna przekraczać 6%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,49 od -0,00 do 1,34 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,34% od 0,30% do 1,73% niska zmienność
Sharpe'a 0,46 od -0,33 do 0,46 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę