Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,92 PLN
+3,02 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -13.24% -16.48% 20/206
3m -19.13% -25.57% 19/206
6m -16.33% -21.48% 35/205
12m -19.86% -27.47% 31/201
36m -22.28% -30.44% 27/191
YTD -19.05% -24.42% 22/206
max -4.55% -12.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 26.10.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,3 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych (25% 100%), obligacyjnych (0% 75%), pieniężnych i gotówkowych (0% 75%) oraz lokaty bankowe (0% 75%). Udział jednego funduszu inwestycyjnego oraz udział wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie może przekraczać 30% aktywów całej strategii. Udział akcji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład strategii powinien mieścić się w przedziale 30 - 100%. Roczna zmienność nie powinna przekraczać 20%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,94 od -0,00 do 1,84 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,57% od 2,34% do 7,83% niska zmienność
Sharpe'a -0,21 od -0,48 do 0,04 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę