Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,53 PLN
+0,45 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.59% 1.24% 11/49
3m -0.80% 0.34% 40/49
6m 2.18% 3.21% 32/47
12m -6.24% -2.54% 43/45
36m 12.48% 12.39% 11/33
YTD 3.73% 5.41% 37/47
max 16.73% 23.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 26.10.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,6 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych (25% 100%), obligacyjnych (0% 75%), pieniężnych i gotówkowych (0% 75%) oraz lokaty bankowe (0% 75%). Udział jednego funduszu inwestycyjnego oraz udział wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie może przekraczać 30% aktywów całej strategii. Udział akcji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład strategii powinien mieścić się w przedziale 30 - 100%. Roczna zmienność nie powinna przekraczać 20%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 0,72 dobry
odchylenie standardowe 2,77% od 0,99% do 2,88% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,13 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę