Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.37% 0.44% 49/89
3m 0.37% 1.02% 70/89
6m 0.01% 1.08% 74/86
12m -0.83% 1.23% 81/86
36m 0.69% 5.44% 71/77
YTD 0.17% 0.18% 46/89
max 8.68% 15.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% FTSE Polish Government Bond Index 1-3 Yr
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok, a także instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty. Udział wymienionych kategorii lokat w aktywach funduszu wynosi nie mniej niż 70%. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,65 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,50% od 0,00% do 1,16% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,20 od -45,73 do 1,78 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę