Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,26 PLN
-0,24 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.04% -0.03% 7/43
3m 0.90% 0.25% 5/42
6m 0.75% 0.66% 10/42
12m -0.79% 0.71% 39/42
36m 1.01% 3.17% 36/39
YTD 0.64% 0.09% 5/42
max 9.18% 11.42% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% FTSE Polish Government Bond Index 1-3 Yr
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok, a także instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty. Udział wymienionych kategorii lokat w aktywach funduszu wynosi nie mniej niż 70%. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,27 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,51% od 0,07% do 1,14% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,18 od -1,21 do 0,49 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę