Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.45% 2.15% 18/73
3m -3.76% -2.47% 45/72
6m -10.98% -9.65% 40/70
12m -23.11% -18.58% 50/68
36m 3.50% 6.65% 38/64
YTD 4.95% 4.16% 9/73
max -5.60% -17.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)
  • polityka inwestycyjna: Min 60% aktywów funduszu będzie inwestowana w prawa do akcji, prawa poboru i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,98 słaby
odchylenie standardowe 3,39% od 2,99% do 4,55% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,23 do 0,14 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę