Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,30 PLN
+1,40 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.95% 3.72% 44/75
3m 6.90% 6.79% 31/73
6m -1.13% 0.25% 44/71
12m -16.19% -10.52% 54/67
36m 7.58% 9.35% 39/64
YTD 10.76% 9.90% 17/73
max -0.38% -12.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)
  • polityka inwestycyjna: Min 60% aktywów funduszu będzie inwestowana w prawa do akcji, prawa poboru i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,11 słaby
odchylenie standardowe 3,38% od 2,81% do 4,60% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,14 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę