Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 14.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% 0.39% 19/25
3m 1.16% 1.75% 15/25
6m 1.16% -0.05% 6/25
12m 0.46% -1.83% 6/24
36m 11.25% 6.80% 2/18
YTD 1.48% 2.43% 16/25
max 30.50% 15.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,8 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 5%-40% aktywów, fundusze mieszane 0%-20%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 10%-60% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,59 od -0,00 do 1,95 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,49% od 0,36% do 1,97% niska zmienność
Sharpe'a 0,39 od -0,10 do 0,39 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę