Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.08% 1.42% 21/21
3m 3.59% 5.92% 17/21
6m -1.92% -1.08% 11/21
12m 0.00% 0.42% 11/20
36m 4.24% 2.48% 10/19
YTD -1.78% -0.81% 12/21
max 32.80% 17.78% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 15,4 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 5%-40% aktywów, fundusze mieszane 0%-20%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 10%-60% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 0,88 dobry
odchylenie standardowe 1,02% od 0,73% do 3,19% niska zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,24 do 0,06 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę