Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,22 PLN
+1,79 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.73% -7.36% 15/42
3m -14.34% -12.23% 31/42
6m -11.11% -8.68% 29/41
12m -11.43% -9.41% 30/41
36m -5.38% -7.83% 13/32
YTD -14.34% -12.09% 31/42
max 24.80% 12.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,0 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-100% aktywów, fundusze mieszane 5%-40%, fundusze obligacyjne 20%-100%, natomiast fundusze pieniężne 0%-20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,33 od -0,00 do 0,98 dobry
odchylenie standardowe 2,64% od 1,24% do 3,53% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,42 do -0,04 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę