Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 08.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.54% 1.24% 80/139
3m 6.38% 7.83% 92/139
6m 3.67% 1.75% 33/139
12m 3.42% 1.93% 34/131
36m 6.38% 2.03% 32/126
YTD 3.83% 1.90% 32/139
max 30.10% 18.52% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,1 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-60% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-20%; polskie fundusze instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-100%, fundusze dłużne denominowane w walutach obcych mogą zawierać się w przedziale 0%-20%. Inne fundusze mogą stanowić 0%-20% zarówno dla funduszy denominowanych w złotych jak i w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,76 od -0,00 do 2,02 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,36% od 0,54% do 2,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,29 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę