Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 16.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% 0.23% 3/25
3m 0.49% -0.18% 9/25
6m -0.81% -2.08% 10/25
12m -1.21% -4.25% 6/24
36m 8.83% 6.51% 6/16
YTD 0.83% 0.91% 9/25
max 22.00% 13.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,4 mln PLN (06.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 20% WIG20 + 80% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-40% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-30%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 40%-100%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-25% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-30% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od -0,00 do 2,10 dobry
odchylenie standardowe 0,81% od 0,38% do 2,02% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,19 do 0,32 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę