Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 12.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.57% 0.62% 59/143
3m 0.57% 1.24% 78/143
6m 0.48% 2.42% 112/138
12m 1.63% 2.71% 70/134
36m 6.68% 3.80% 37/126
YTD 0.48% 1.15% 84/143
max 24.50% 17.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,8 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-40% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-30%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 40%-100%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-25% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-30% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od -0,00 do 1,45 dobry
odchylenie standardowe 0,68% od 0,34% do 1,74% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,52 do 0,50 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę