Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 12.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.96% 0.94% 12/24
3m 0.96% 0.79% 13/24
6m 2.27% 3.27% 13/24
12m 0.88% 1.07% 18/24
36m 8.82% 6.29% 4/19
YTD 3.11% 4.12% 12/24
max 25.90% 17.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,8 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 25% WIG20 + 75% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-50% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-40%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 30%-95%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-45%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,49 od -0,00 do 2,04 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,92% od 0,33% do 1,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,14 do 0,34 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę