Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 15.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.48% 1.31% 114/136
3m 0.72% 1.76% 106/131
6m -1.71% 0.94% 124/127
12m 1.04% 3.12% 90/127
36m 5.26% 5.25% 63/119
YTD 0.32% 0.76% 104/136
max 26.10% 17.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,9 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-60% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-50%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 25%-90%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-45%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-40% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-50% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,08 od -0,00 do 1,44 słaby
odchylenie standardowe 1,18% od 0,39% do 1,74% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,47 do 0,32 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę