Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 16.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.35%
3m -1.11%
6m 1.55%
12m -2.96%
36m 7.61%
YTD 0.65%
max 24.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 14,1 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 35% WIG20 + 65% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-60% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-50%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 25%-90%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-45%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-40% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-50% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,21% - -
Sharpe'a 0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę