Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 22.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.54%
3m 1.49%
6m -0.92%
12m 2.29%
36m 6.07%
YTD 0.54%
max 29.40%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,7 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-70% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-55%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 20%-85%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-50%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-50% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-55% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,33% - -
Sharpe'a 0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę