Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,38 %
wycena na dzień 03.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.94% 2.51% 94/142
3m 3.79% 2.15% 34/142
6m 1.94% 0.04% 37/142
12m 3.38% 1.87% 32/133
36m 2.42% -0.18% 43/128
YTD 2.10% -0.17% 35/142
max 31.40% 16.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,6 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-70% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-55%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 20%-85%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-50%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-50% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-55% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 1,91 dobry
odchylenie standardowe 1,61% od 0,53% do 2,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,66 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę