Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 15.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.24% 2.27% 43/52
3m 2.11% 3.35% 37/52
6m -0.31% 0.78% 33/52
12m 2.76% 3.48% 31/52
36m 5.59% 0.21% 16/51
YTD 0.77% 1.32% 37/52
max 30.40% 5.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,9 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-80% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-60%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-80%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-50%. Inne fundusze mogą stanowić 0%-60% zarówno dla funduszy denominowanych w złotych jak i w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,63 od -0,00 do 1,38 dobry
odchylenie standardowe 1,51% od 0,87% do 4,38% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,32 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę