Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 19.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.00% 0.93% 34/56
3m 2.42% 3.62% 40/48
6m -3.61% -0.96% 40/47
12m -3.75% -2.74% 23/46
36m 13.22% 13.26% 14/32
YTD 3.64% 5.44% 39/55
max 31.00% 23.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 55% WIG20 + 45% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-90% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-65%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-75%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-55%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-70% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-65% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,63 słaby
odchylenie standardowe 1,90% od 0,96% do 2,81% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,14 do 0,28 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę