Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,23 %
wycena na dzień 21.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.62% 1.63% 5/49
3m 0.00% 0.28% 31/49
6m 3.38% 5.27% 38/47
12m -2.95% -0.81% 31/45
36m 12.19% 13.31% 17/34
YTD 4.11% 6.14% 39/47
max 31.60% 24.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 55% WIG20 + 45% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-90% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-65%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-75%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-55%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-70% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-65% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,72 dobry
odchylenie standardowe 1,88% od 0,99% do 2,88% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,13 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę