Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.15% -2.03% 43/49
3m -2.08% -0.04% 37/48
6m 0.87% 1.62% 33/47
12m -6.34% -3.50% 30/45
36m 6.99% 10.76% 25/33
YTD 0.47% 4.43% 44/47
max 27.00% 22.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 55% WIG20 + 45% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-90% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-65%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-75%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-55%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-70% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-65% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,87 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,85% od 0,94% do 2,78% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,14 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę