Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-1,09 %
wycena na dzień 01.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -5.67%
3m -8.73%
6m -8.02%
12m -10.05%
36m -10.66%
YTD -8.73%
max 18.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,0 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-90% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-65%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-75%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-55%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-70% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-65% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,00% - -
Sharpe'a -0,19 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Zobacz także

↑ na górę