Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 12.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% 0.94% 20/24
3m 1.15% 0.79% 9/24
6m 1.90% 3.27% 17/24
12m 1.90% 1.07% 11/24
36m 7.60% 6.29% 9/19
YTD 2.50% 4.12% 17/24
max 23.10% 17.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 29,1 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 15% WIG20 + 85% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-30% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-20%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 50%-100%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić 0%-20% zarówno dla funduszy denominowanych w złotych jak i w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 2,04 dobry
odchylenie standardowe 0,68% od 0,33% do 1,90% niska zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,14 do 0,34 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę