Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 15.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.41% 1.31% 135/136
3m -0.49% 1.76% 130/131
6m -0.24% 0.94% 81/127
12m 1.66% 3.12% 84/127
36m 8.10% 5.25% 33/119
YTD -0.32% 0.76% 132/136
max 22.80% 17.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 29,9 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-30% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-20%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 50%-100%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić 0%-20% zarówno dla funduszy denominowanych w złotych jak i w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 od -0,00 do 1,44 dobry
odchylenie standardowe 0,53% od 0,39% do 1,74% niska zmienność
Sharpe'a 0,22 od -0,47 do 0,32 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę