Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 01.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.82% 2.41% 26/41
3m 12.28% 14.46% 25/41
6m -7.27% -3.91% 28/41
12m -5.41% -4.01% 24/41
36m -4.74% -9.45% 11/40
YTD -7.06% -3.76% 28/41
max 22.50% 6.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 22.09.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,2 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-80%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-60%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-60%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-100% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-80% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,79 od -0,00 do 1,34 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,17% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę