Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 16.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.16% 16/23
3m 0.30% -1.21% 5/23
6m -1.04% -4.46% 4/22
12m -1.55% -6.66% 1/22
36m 12.16% 9.22% 4/14
YTD 0.68% 2.04% 22/23
max 33.70% 21.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 26,7 mln PLN (06.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-60% aktywów, fundusze mieszane 0%-20%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 5%-40% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,57 od -0,00 do 1,55 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,64% od 0,64% do 2,11% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,25 od -0,13 do 0,25 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę