Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 14.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.15% 0.56% 19/23
3m 1.27% 2.98% 21/23
6m 0.82% -0.78% 5/23
12m 0.30% -2.68% 5/22
36m 12.92% 8.95% 4/14
YTD 2.03% 5.11% 21/23
max 35.50% 25.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 16,4 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-60% aktywów, fundusze mieszane 0%-20%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 5%-40% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,23 od -0,00 do 1,40 dobry
odchylenie standardowe 0,63% od 0,63% do 2,07% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,38 od -0,01 do 0,38 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę