Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,44 %
wycena na dzień 03.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.95% 1.65% 7/21
3m -0.80% -2.01% 9/21
6m -3.34% -2.97% 12/21
12m 0.15% -0.41% 13/20
36m 2.80% -0.46% 9/18
YTD -3.48% -3.31% 13/21
max 36.00% 16.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 13,9 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-60% aktywów, fundusze mieszane 0%-20%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 5%-40% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,76 od -0,00 do 0,77 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,25% od 0,72% do 3,18% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,32 do 0,03 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę