Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 16.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.36% -1.88% 2/23
3m 1.47% 0.48% 8/23
6m 1.85% 0.88% 13/23
12m 2.30% -0.85% 3/22
36m 11.49% 7.73% 5/15
YTD 3.77% 5.57% 15/22
max 37.80% 26.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,4 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 10%-60% aktywów, fundusze mieszane 0%-20%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 5%-40% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,13 od -0,00 do 1,01 dobry
odchylenie standardowe 0,65% od 0,65% do 2,02% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,30 od -0,08 do 0,30 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę